Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Gimnazjalisto!

Zapisz się do naszej szkoły a zapewnimy Ci dobre warunki nauki w małych grupach i przyjaznej atmosferze.

Ponadto oferujemy:

 • zorganizowanie praktyki w zakładzie pracy zapewniającym wynagrodzenie za pracę oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego
 • umowę o pracę na czas nieokreślony
 • pokrywamy koszty badań lekarskich medycyny pracy
 • system promocji najlepszych uczniów w szkole i na praktyce
 • staże zawodowe za granicą
 • przyjęcie do szkoły bez względu na wynik egzaminu gimnazjalnego
 • suplement Europass do dyplomu czeladniczego po ukończeniu szkoły

Pobierz podanie, wypełnij i przynieś do punktu naboru w sekretariacie szkoły przy ul. Szczecińskiej 57 (II piętro).

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Branżowej Rzemiosło w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018 to:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Oryginał (kopia) świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Oryginał (kopia) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 4. Dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane imię i nazwisko).
 5. Karta zdrowia i szczepień.
 6. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
 7. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 8. Akt urodzenia.

Jeśli masz pytania

Czekamy na Ciebie!                     

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP