Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Potrzebne dokumenty

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia „Rzemiosło” w  Słupsku w roku szkolnym 2019/2020 to:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły po szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej:
  2. Oryginał (kopia) świadectwa ukończenia gimnazjum  lub szkoły podstawowej.
  3. Oryginał (kopia) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej.
  4. Dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane imię i nazwisko).
  5. Karta zdrowia i szczepień.
  6. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
  7. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
  8. Akt urodzenia.

 

LINK DO STRONY NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH

LINK DO STRONY NABORU ELEKTRONICZNEGO DLA SZKÓL PONADPODSTAWOWYCH

 

 Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szczecińskiej 57, tel. 512 252 093.

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP