Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Firmy szkolące

Ideą naszej szkoły jest przekazanie naszym wychowankom jak największej wiedzy i umiejętności zawodowych, dlatego Praktyczna Nauka Zawodu odbywa się tylko w firmach, zakładach pracy, pod okiem najlepszych fachowców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku, który sprawuje pieczę nad przebiegiem nauki.

Aktualna lista zakładów pracy znajduje się na stronie internetowej Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku pod adresem: www.cech.slupsk.pl/o-nas/czlonkowie/

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP