Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

O szkole

Wyrastamy z tradycji

W historii słupskiego rzemiosła to wyjątkowa inicjatywa. Staraniem wielu rzemieślników pojawiła się szansa na utworzenie własnej, z prawdziwego zdarzenia szkoły, która będzie kształcić kadry dla zakładów rzemieślniczych. Szkoła daje szansę na zdobycie atrakcyjnego zawodu oraz zwiększenie swojej pozycji na rynku pracy. W ofercie nauki znajduje się wiele kierunków kształcenia zawodowego, dzięki którym w szybki i skuteczny sposób można zdobyć kwalifikacje oraz doświadczenie. Spełniło się tym samym marzenie wielu rzemieślników o utrzymaniu najlepszych tradycji rzemieślniczych w zawodach stale potrzebnych naszemu społeczeństwu.

Oparcie w Cechu

Nasz Cech daje szkole dobrą markę i konkretne oparcie, którego podstawą jest długa i bogata tradycja naszego rzemiosła. Jako organizacja zrzeszająca pracodawców różnych branż z powiatu słupskiego i sławieńskiego mamy bezpośredni kontakt z tymi rzemieślnikami, którzy szkolą młodocianych pracowników. Mają do tego doświadczenie, znakomitą znajomość wielu zawodów i wszystkie niezbędne uprawnienia do ich praktycznego nauczania. Gdy dodamy do tego szacunek w kręgach zawodowych i społeczne uznanie możemy być pewni, że przyszłość młodych adeptów rzemiosła trafia w dobre ręce.

Szkoła bez ławek

Nasza Szkoła Branżowa „Rzemiosło” będzie szkołą I stopnia posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, w której młodzież będzie się kształcić stacjonarnie w systemie dualnym w klasach wielozadaniowych. Nazwaliśmy ją „szkołą bez ławek”, bo większość czasu spędzonego przez ucznia w szkole przypada nie na wkuwaniu teorii, ale poznawaniu praktycznych umiejętności w wielu zawodach na stanowiskach pracy w zakładach. W praktyce oznacza to, że kwalifikacje zawodowe I stopnia uczeń będzie zdobywał w zakładzie rzemieślniczym pod okiem specjalistów branżowych. Równocześnie uzyska on zgodnie z programem nauczania wykształcenie ogólne, które pozwoli mu kontynuować dalszą naukę, przystąpić do matury zawodowej i kształcić się na wyższych studiach zawodowych - przez cały czas podnosząc kwalifikacje w swojej branży.

Wzorem jest mistrz

Podstawowym atutem naszej szkoły będzie intensywna współpraca mistrza z uczniem po to aby umożliwić młodemu człowiekowi jak najlepsze przygotowanie do zawodu. Z tego wynika, jak wielką i odpowiedzialną rolę w życiu młodego człowieka będzie spełniał jego macierzysty zakład, jego właściciel-mistrz oraz doświadczeni w branży rzemieślnicy. To od nich oraz od relacji pracujących w zakładzie ludzi będzie zależała jakość edukacji zawodowej młodego człowieka. Umiejętności zawodowe otrzymane na tym etapie pomogą ukształtować sylwetkę zawodową adepta zawodu rzemieślniczego. W związku z tym będziemy zatrudniać wyłącznie wykwalifikowaną, fachową oraz rzetelną kadrę pedagogiczną, która będzie wspomagać i motywować uczniów nie tylko do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także do rozwijania innych umiejętności i zainteresowań. Kompetentność naszych nauczycieli otworzy horyzonty wielu zawodów i specjalności.

Razem dla szkoły

Wychodząc naprzeciw potrzebom przygotowywania najlepszych zawodowych kadr dla rozwoju rzemiosła w całym regionie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachęcanie do nauki w naszej Szkole Branżowej „Rzemiosło” do młodych i zdolnych ludzi z wszystkich środowisk. Przed nikim nie stawiamy przeszkód i nie piętrzymy barier. Zależy nam na ambitnych młodych ludziach, którzy stoją przed wyborem dalszej edukacji. Jeżeli nie chcesz stać na bocznicy i kontestować, a chcesz zaimponować szybkim i skutecznym poznaniem ciekawego zawodu przyjdź do nas. Razem na pewno zrobimy więcej.

Co zapewniamy

Nasza szkoła będzie przygotowana do tego, by spełnić oczekiwania i pomóc w realizacji aspiracji edukacyjnych oraz zawodowych. Umożliwi rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć teoretycznych i praktycznych. Nawiązując kontakty z innymi, podobnymi szkołami w kraju zadbamy o dobrą wymianę doświadczeń i ciągłe wzbogacanie umiejętności. Dla najlepszych uczniów będziemy organizować wyjazdy zagraniczne na praktyki, czy udział w ciekawych projektach edukacyjnych, a wszystko po to, by naszych absolwentów dobrze przygotowywać do zawodu i podjęcia pracy. W szkole mamy odpowiednią bazą dydaktyczną i niezbędny, nowoczesny sprzęt do realizacji podstawy programowej kształcenia w wielu zawodach. Z kolei cała strona praktyczna poznawania tych zawodów znajduje się w wielu naszych firmach dysponujących nowoczesnymi technologiami i maszynami. Warto skorzystać z takiej oferty nauki.

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP