Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Dla ucznia

Nasza szkoła z pakietem bonusów:

  • bezpłatna nauka,
  • wynagrodzenie za praktykę,
  • suplement Europass do dyplomu czeladniczego,
  • bezpłatny dostęp do internetu,
  • stypendium za dobre wyniki w nauce,
  • nagrody za działalność na rzecz szkoły,
  • praktyki zawodowe w zakładach Cechu,
  • dla każdego szkolenie BHP.

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP