Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

Materiały edukacyjne

andrzej.kurowski8@gmail.com

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef4jrHgSqtFwOQsDUOOvgXRGLvaiQzdOmKW9sL3rK5h27l8w/viewform?usp=sf_link

 

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP