Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe z wychowania fizycznego i języka angielskiego zawodowego odbędą się:

1. w szkole, środa 28 sierpnia, godz. 9.00 - egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego,

2. w szkole, czwartek 29 sierpnia, godz. 12.00 - język angielski zawodowy

 

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP