Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Szkoła Branżowa Rzemiosło w Słupsku

Pytania?

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla

wszystkich nauczycieli, rzemieślników, uczniów i pracowników administracyjnych

Branżowej Szoły I stopnia "RZEMIOSŁO" w Słupsku.

Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości, wielu sukcesów w pracy zawodowej

i w życiu osobistym.

Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

Staszy Cechu                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

Roman Hennig                                                                                                                                           Dariusz Duda

Nasza szkoła jest wyjątkowa:

Czesne w naszej szkole wynosi 0 zł

Wynagrodzenie za praktykę

Suplement Europass do dyplomu czeladniczego

Stypendium za dobre wyniki w nauce

Nagrody za 100% frekwencję i działalność na rzecz szkoły

Zapewniamy praktyki zawodowe u rzemieślników zrzeszonych w Cechu

Organizujemy dla naszych uczniów szkolenia BHP