Dyrektor i Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku, przyznali na koniec roku szkolnego 2019/2020 stypendia naukowe aż 27 uczniom. Młodzież otrzyma stypendia finansowe za wyniki w nauce oraz działalność na rzecz Szkoły.
Lista stypendystów:

1A
Partyga Mikołaj
1B
Czyżewska Anna
Grebienik Szymon
Kosińska Natalia
Krause Maciej
Rojewska Olimpia
Stachowicz Katarzyna
1C
Kaliszczak Michał
Roda Kacper
Romanowska Anita
Szaryk Jakub
1D
Wrocławska Weronika
2A
Janta-Lipińska Iwona
Labuda Kinga
Talenta Patryk
Sobisz Michał
Tandek Monika
3A
Dudzic Justyna
Imiołek Aleksandra
Kozioł Karolina
Łomża Alicja
Oleś Emilia
3B
Dygas Tomasz
Gnatowski Piotr
Kułakowski Dawid
Szramiak Szymon
Wachałowski Patryk
   

Stypendia są do odebrania w Sekretariacie Szkoły w piątek, 26 czerwca 2020 roku.
Gratulujemy wszystkim stypendystom!

Więcej o: Nauczanie online przedłużone do końca...Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

Drodzy Uczniowie!

W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, życzymy Wam przede wszystkim uśmiechu i jak najwięcej powodów do radości, ale także zapału do nauki oraz entuzjazmu w odkrywaniu tajemnic świata. Na drodze do mądrej dorosłości osiągajcie same sukcesy.

Pamiętajcie, że warto marzyć i czynić wszystko, by te marzenia zrealizować.

Serdecznie Was pozdrawiamy.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Branżowej I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku.

Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z wytycznymi MEN w sprawie Konsultacji dla uczniów szkół branżowych, obowiązujących od 1 czerwca br. i decyzją dyrekcji otrzymujecie możliwość odbycia Konsultacji na terenie Szkoły.

Przypominam, że takie zajęcia konsultacyjne są dla was dobrowolne, aby w nich uczestniczyć musicie poinformować swoich Nauczycieli drogą elektroniczną (Librus, email). Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz dystansu społecznego.

W trakcie Konsultacji Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.

Obowiązkowo na każde Konsultacje dostarczacie oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna..

Wszelkie informacje dodatkowe oraz dokumenty dotyczące konsultacji - kliknij tutaj